Elektrik Devresi: Eğitim Materyalleri ve Devre İçin Gerekli Malzemeler

devre Galeri

Kondansatör, iletken teller, sigorta, güç kaynağı, direnç ve anahtarlar gibi farklı elemanların bir araya gelerek oluşturduğu elektrik devresi, içinde akımın dolaştığı kapalı bir sistemin adıdır. Temel olarak bir sistemde iletkenler, akım kaynağı ve alıcı olmak üzere üç elemanın mutlaka bulunması gerekir. Kaynak olarak bahsedilen şey, enerjinin üretildiği alanın adıdır. Pil, akü ya da santraller bu kategoriye girer. İletkenler, kaynakta üretilen enerjiyi alıcıya aktarırlar. Alıcı ise alınan enerjiyi ışık ya da ısı gibi farklı enerjilere çeviren makinalara verilen isimdir. Bu temel elemanlar dışında sistemin önemine ve büyüklüğüne göre farklı elemanlar da eklenebilir.

Elektrik Devresi Akımın Dolaştığı Kapalı Bir Sistemdir

Elektrik Devresi Akımın Dolaştığı Kapalı Bir Sistemdir

Elektrik devresinin farklı türleri vardır. Eğer enerji kaynaktan çıkıp alıcıya ulaşmadan tekrar kaynağa dönüyorsa buna kısa devre adı verilir. Bu durum yaşandığında sistemde bulunan sigortanın atması gerekmektedir. Enerjinin kaynağa gidememesi ve gitse bile geri dönmemesi durumuna ise açık devre denir. Anahtarı çalışmayan ya da tesisatında kopukluk meydana gelen bu durumda, lambalar yanmayacaktır. Kapalı devrede ise kumanda anahtarı kapalıyken akım geçer ve bu durumda alıcı çalışmaya başlar. Sistemin işleyişine göre kaynaktan çıkan enerji eve girdiği anda elektrik sayacı, ana ve tali sigortalardan ve daha sonra lambadan geçerek bağlı bulunduğu yere geri döner. Sistemden bu şekilde akımın geçmesi lambanın da yanması demektir. Kullandığımız elektrik düğmeleri anahtar vazifesi görürler ve sistemin kontrolünü sağlarlar. Elektrik devresi açıldığında ampul yanmaz, kapatıldığında ise ışık meydana gelir. Düğme ve ampul arasındaki iletken kablolar borular içindedir ve bu sayede akımın yol açacağı tehlikelerden korunmuş oluruz. Bir diğer eleman olan direnç, akım geçişine karşı koyar. Üzerinde direncin değerini göstermek için renk bantları bulunur. Reosta ise akımın şiddetinde değişiklik yaratmak için kullanılır. Ampermetre akımın şiddetini ölçerken, Voltmetre sisteme paralel olarak bağlanarak potansiyel farkını ölçmeye yarar. Teknoloji ve fen derslerinde elektrik devresini öğretmek için yapılan deneylerde bazı malzemeler kullanılır. Temel olarak bir adet 1,5V pil, bir adet 1,5V ampul, bağlantı kablosu, açma ve kapatma anahtarı yeterlidir. Elektrik devresi pilin bir kutbuna bağladığımız kablonun sistemin diğer elemanlarını dolaşarak diğer kutbuna bağlanması sonucu oluşur. Sistemde değişiklik yapılarak ampulün parlaklığında da değişiklik meydana getirebiliriz. Ayrıca birden fazla ampul koyulduğunda parlaklık azalacaktır. Eğer pil sayısını artırırsak parlaklık da artacaktır.

Tüm Eğitim Materyallerinde Online İndirimler

Her türlü alanda geçerli olmak üzere, bir işin sağlıklı bir şekilde pratiğe dökülmesi için teori aşamasının kusursuz olarak yerine getirilmesi gerekir. Teknoloji alanında okullarda verilen alt yapı daha büyük başarıların ilk adımıdır. Üstelik bu gibi derslerde sadece kitaplar ile sınırlı kalmayan bilgiler deneyler ile daha elle tutulur hale gelmektedir. Uygulamalı eğitim konusunda ihtiyaç duyulan malzemeler ise online alışveriş fırsatı ile kolayca temin edilebiliyor. Deneyler için ihtiyacınız olacak tüm malzemeleri ogretmenkirtasiye.com ve elektrodepo.com adreslerinde bulabilirsiniz.

Buna benzer makaleler
Yorumlar
blog comments powered by Disqus
Diğerlerinin şu anda okudukları