IQ Testi- Mozilla Firefox indir- Internet Explorer indir

AptiQuant isimli bir Kanada firmasının yaptığı ve IQ testi ile internet sağlayıcısı kavramlarının birbiri ile ilişkisini analiz ettiği "IQ ve Tarayıcı Kullanımı" isimli çalışmaya 101 bin 326 kişi katıldı. 16 yaşın üzerindeki bu kişilerin IQ testi sonuçları kullandıkları internet tarayıcısına göre (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera ve Camino) değerlendirmeye alındı.
Sonuçlar ise şaşırtıcıydı. 2011 yılında Internet Explorer indirip kullanan insanların IQ düzeyi ortalama 80 olarak hesaplanırken, Google Chrome ve Mozilla Firefox indirip kullananların IQ düzeyinin ortalaması 110 olarak saptandı. Ancak Internet Explorer kullanıcıları için varılan sonuç incelendiğinde; bu kişilerin IQ testi sonucunda aldıkları skor arttıkça kullandıkları Internet Explorer versiyonu da artmaktadır. En yüksek IQ seviyesi ile başı çekenler ise Opera ve Camino kullanıcıları oldu.

IQ Testi ve Zeka

<span style='font-family: Times New Roman,serif;'><span style='font-size: small;'>IQ Testi ve Zeka</span></span>


Zekâ hakkında çok değişik değerlendirme metodları bulunmasına rağmen, zeka günümüzde en fazla IQ testi sonucuna göre değerlendirilmektedir.
Zekâ, beynin öğrenme, anlama, kavrama, yorumlama, ilişkilendirme, soyut düşünme, problem çözme ve planlama gibi zihinsel işlevlerine verilen isimdir. Psikologlar zekayı yaratıcılık, kişilik, karakter, akıl ve bilgi gibi değişik sınıflara ayırırlar. Zeka konusunda yapılmış pek çok çalışma ve ortaya atılmış bir çok kuram bulunmaktadır.”
www.zekatestimerkezi.com'dan alıntıdır.
Internet Explorer indirildiği takdirde (versiyon 6) diğer internet sayfaları ile bir sürü uyumsuzluk problemleri yarattığını biliyoruz. Bu yönü yüzünden kullanıcılar tarafından daha az tercih ediliyor ve sevilmiyor. Bu araştırmanın sonuçları Internet Explorer sağlayıcılarının canını sıkacağa benziyor. Ve Internet Explorer indirip kullananların da...
Araştırma başka bir noktaya da ışık tuttu. IQ testi sonucu daha yüksek olan kişilerin aslında yeniliklere açık olan kişilerin olduğunu ve teknolojik gelişmelere yabancı kalmadıklarını, herhangi bir iyileşme ya da geliştirmeye direnç göstermek yerine uyum sağlamayı seçtiklerini ortaya çıkardı. Google Chrome'un ve Mozilla Firefox'un son sürümünü buradan indirebilirsiniz.Buna benzer makaleler
Yorumlar
blog comments powered by Disqus
Diğerlerinin şu anda okudukları